Produse și peisaje agricole cu înaltă valoare naturală

Ce sunt peisajele agricole cu înaltă valoare naturală?

Sunt zone din mediul rural unde agricultura de tip tradițional este principala activitate economică și un factor-cheie în conservarea naturii. Aceste terenuri sunt caracterizate de prezența vegetației naturale și semi-naturale (pășuni), în general foarte bogată în specii, și sunt integrate, în unele cazuri, într-un peisaj mozaicat extins și neîntrerupt ce include elemente naturale (precum tufărișurile de răzoare, gardurile vii sau din piatră, zone împădurite sau cu arbuști, pâraie) și petece de pământ cultivat și livezi. Practicile agricole tradiționale au contribuit la menținerea multor zone de acest tip din România (dar și din Europa), care livrează o serie de beneficii publice (bunuri și servicii), precum valoroasele peisaje culturale, apă și produse alimentare de calitate înaltă, calitatea vieții, oportunități pentru recreere, stocarea carbonului sau controlul inundațiilor. De acestea beneficiază întreaga societate, nu numai comunitățile locale. Aceste peisaje merită, de asemenea, sprijin pentru productivitatea lor economică și agricolă ce asigură traiul multor comunități de fermieri din România. Sprijinul oferit acestor zone contribuie astfel la prosperitatea comunităților locale, prin deschiderea de oportunități pentru diversificarea activității economice cum ar fi dezvoltarea ofertelor de turism și a afacerilor bazate pe produse sănătoase și de calitate. În ciuda valorii lor pentru comunitățile rurale și pentru societate, cele mai multe dintre aceste pășuni semi-naturale și zone mozaicate, cultivate în mod extensiv, se află sub o presiune crescândă din cauza abandonului, intensificării activității agricole și schimbărilor în folosința terenurilor. Sunt amenințate deoarece sistemele agricole la scară redusă nu mai oferă siguranță financiară. Aceasta este o provocare majoră economică și socială, dar și una de mediu.

 Ce sunt produsele cu înaltă valoare naturală?

Aceste produse ce provin din zonele cu înaltă valoare naturală sunt curate, sănătoase, a căror savoare și specificitate unice sunt date de solul, clima, cunoștințele tradiționale și îndemânarea transmise de-a lungul generațiilor în gospodăriile familiale mici din peisajele mozaicate. Valorificarea acestor produse permite naturii și comunităților rurale să prospere.

Proiectul Terenuri agricole cu înaltă valoare naturală și dezvoltare rurală în România” se adresează următoarelor probleme identificate:

  • Limitări ale politicilor: momentan, suprafața eligibilă pentru plăți pentru pășuni cu Înaltă Valoare Naturală este de doar 2.5 milioane ha din cauza alocării ineficiente a fondurilor și a definiției restrictive a zonelor agricole. 230.000 de agricultori din zone cu Înaltă Valoare Naturală primesc sprijin financiar din fonduri publice, însă ei reprezintă doar 25–30% din totalul familiilor de agricultori din această categorie
  • Obstacole în accesul pe piață a produselor din zone cu Înaltă Valoare Naturală: micii agricultori întâmpină bariere de ordin administrativ și comercial în accesul pe piață. Standardele și regulile de igienă și siguranță alimentară pentru unitățile de producție sunt setate la un nivel prea înalt pentru a putea fi îndeplinite de micii producători. Aceștia au de asemenea o capacitate redusă de a găsi și accesa piețele de desfacere și de a-și prezenta produsele într-un mod atractiv pentru consumatori.
  • Găsirea unor soluții pentru menținerea practicilor agricole tradiționale este urgentă, nu numai pentru supraviețuirea unor comunități rurale vii, ci pentru asigurarea unei hrane sănătoase pentru populație, dar și pentru conservarea naturii și a serviciilor pe care ni le livrează. Este crucial să ajutăm agricultorii să obțină acces la cele două surse de venit: vânzarea produselor lor și finanțarea de la stat (care ar trebui privită nu ca sprijin financiar, ci ca plată pentru beneficii publice valoroase).

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea viabilității economice a comunităților din zone cu înaltă valoare naturală din România și menținerea beneficiilor de agricultură și mediu.

Există acum din ce în ce mai multe oportunități pentru revigorarea economiilor rurale, pentru asigurarea traiului în acest mediu și pentru prezervarea zonelor cu Înaltă Valoare Naturală. Un interes crescând pentru calitatea produselor alimentare și originea lor, indicat prin creșterea popularității piețelor de legume și fructe, a festivalurilor și evenimentelor culinare, deschide noi piețe pentru produsele din peisajele cu înaltă valoare naturală.

 

Resurse informationale

 

Filme